Nên học Tiếng Anh giao tiếp hay IELTS?

tiếng anh giao tiếp online

Trong quá trình hướng dẫn các bạn học tiếng Anh, nhiều bạn luôn thắc mắc, nên học tiếng Anh giao tiếp online hay học IELTS?
Những bạn hỏi câu hỏi này, hầu như là chưa thể sử dụng tiếng Anh thành thạo. Hoặc các bạn chưa hiểu rõ định hướng của mình là sử dụng tiếng Anh vào mục đích gì

0979.971.035